• امروز شنبه, 05 مهر 1399 - Sat 09 26 2020
 • ابراهیم سلطانمرادی

   

   

  آقای ابراهیم سلطانمرادی

  سمت : عضو شورای اسلامی شهرستان شهریار

  متولد : 1345

  عضو شورای اسلامی شهر صباشهر

  مدرک تحصیلی : کارشناسی

   

  سوابق کاری و اجرایی:

  مسئول آموزش و پرورش شهر چاراویماق شهرستان هشترود

  مدیر مدارس راهنمایی و دبیرستان شبانه روزی شهر قره آغاج شهرستان هشترود

  معاون آموزش و پرورش شهرستان هشترود

  مسئول نهضت سوادآموزی شهرستان هشترود

  مدیر و دبیر دبیرستان های شهریار

  مدیر نمونه استان - کارمند نمونه شهرستان - معلم نمونه شهرستان

  6 سال مدیر مدارس در شهر