• امروز شنبه, 16 فروردين 1399 - Sat 04 04 2020
 • محمدرضا شیر علی بیگی

   

  آقای محمدرضا شیر علی بیگی

  سمت : رئیس شورای اسلامی شهرستان شهریار

   

   

  سوابق کاری و اجرایی :