• امروز شنبه, 05 مهر 1399 - Sat 09 26 2020
 • وظایف و اختیارات شورا

   

  ماده 78 - وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:


  1.     ارائه پیشنهادات لازم درزمینه توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و عمرانی‌شهرستان به دستگاههای اجرائی ذیربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان.

  2.       نظارت برحسن اجراءتصمیمات شورای شهرستان.

  3.      تصویب،اصلاح،تتمیم وتفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان وشوراهای شهردرشهرستان به استثنای شورای شهرمرکزاستان.

  4.    هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهای شهر و بخش، در مواردیکه قابل پیگیری قضائی نیست.

  5.      نظارت برعملکرد وفعالیتهای شوراهای بخش و شهر.